O NAS

Trochę historii…

Biblioteka przy Filii UŚ w Cieszynie powstała w 1971 roku , stanowiąc kontynuację dawnego Studium Nauczycielskiego oraz jeszcze wcześniej Liceum Pedagogicznego i Seminarium Nauczycielskiego.

Obecnie…

Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego, który tworzą Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne UŚ.

Zbiory

Księgozbiór Oddziału Biblioteki UŚ w Cieszynie stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma (prenumerata ponad 90 tytułów) z zakresu: pedagogiki,  etnologii, etnografii, metodologii, psychologii, socjologii, antropologii i filozofii. Wśród bogatych zasobów biblioteki warto także wyróżnić kolekcję albumów z zakresu szeroko pojętej sztuki (malarstwo, rzeźba, design) oraz zbiór nut, z których wiele wydawnictw ma charakter unikatowy.